Stichting Spelend Wijs
 
Projecten op het gebied van samen spelen, inclusie, kansengelijkheid, en verhalen in educatie.

NIEUWS


Project 'nieuwe vriendjes' van start

In februari 2023 ging het project 'Nieuwe Vriendjes' van start. Het doel van het project is het ontwikkelen van een tool voor ouders van kinderen met een beperking om hun kind met kinderen uit de buurt te laten spelen.

We zijn hard op zoek naar kinderen met een beperking die graag willen samen spelen met kinderen zonder beperking uit de buurt. Samen met jou gaan we eerst kijken waar je nu tegenaan loopt, en wat je graag zou willen. In de zomer mag je meedoen met verschillende samenspeel-middagen.

Heb je geen beperking, maar zou je best wel eens willen spelen met een kind dat wel een beperking heeft? Ook dan zijn we naar jou op zoek!

Meld je aan via: spelendwijs@gesineke.nl 

Mogelijk gemaakt door Stichting het Gehandicapte Kind   https://www.gehandicaptekind.nl/


Eerste voorstellingen meespeel kinderopera 'Settela'​: geweldig, intens, intiem, enerverend
Op 2 en 3 februari 2023 vonden de eerste voorstellingen van meespeel kinderopera ‘Settela’ plaats.

Libretto en enscenering: Gesineke Veerman, muziek: Frieda Gustavs, Acteur/zanger: Harm Huson, contrabas: Dion Nijland, Live Electronics: Ines Lopez

Voor volle zalen met ouders, grootouders, wat baby’s en peuters, donateurs en leerlingen uit groep 8, speelden de leerlingen van groep 6 en 7 van Daltonschool ‘de Leeuwerik’ in Leiderdorp aandachtig en geconcentreerd mee met de professionele musici. Het publiek was doodstil.

Enkele reacties:
Ontroerend, zo zie je dat dit onderwerp ook op de basisschool goed kan.
Tijdens de voorstelling word je langzamerhand meegesleept in een intens tragisch verhaal, zonder dat het te zwaar wordt. Je wordt telkens geraakt door ogenschijnlijk onschuldige dingen, zoals traditionele kinderliedjes.
Alle kinderen doen mee op een heel natuurlijke manier, alsof ze dit al hun hele leven gedaan hebben; het voelt helemaal niet als ‘’gespeeld’’.
Geweldig, intens, intiem, enerverend.
Een voorstelling zoals deze is een absolute aanrader en zeker voor herhaling vatbaar!

Diep, diep respect voor de liefdevolle manier waarop de makers èn uitvoerders erin geslaagd zijn het verhaal van Settela onder de aandacht te brengen. Exact de juiste tonen werden geraakt. De wrede ondertoon van haar lot was voelbaar, maar de speelse en onbevangen tonen van haar kind-zijn voerden de boventoon en maakten het licht en draaglijk. Zo knap gedaan. Er ligt een opgedroogd traantje van mij op de tribune in Leiderdorp! Dit project verdient een vervolg,


Lees: spelen en kansengelijkheid          https://nivoz.nl/nl/spelen-en-kansengelijkheid-1/4Stichting Spelend Wijs

Spelend Wijs motiveert kinderen en ouders om verantwoordelijkheden op te nemen en de waarde van spel en verhalen in te zien. 

Spelend Wijs realiseert projecten op scholen en andere plekken voor kinderen in nauw overleg met leerkrachten en begeleiders. Professionele kunstenaars en musici krijgen in onze projecten een volwaardige rol.

Spelend Wijs wil oplossingen bieden waar onderwijs en maatschappelijke instellingen achterblijven, waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie.  Stichting Spelend Wijs, KVK-nr 73395765, gevestigd te Leiden

 NL14 SNSB 0773 2488 89

spelendwijs@gesineke.nl