Stichting Spelend Wijs
 
Projecten op het gebied van samen spelen, inclusie, kansengelijkheid, en verhalen in educatie.

Nieuwe Vriendjes

Uit onderzoek blijkt dat ruim 80% van de kinderen met een beperking zich eenzaam voelt. Velen zouden graag samen willen spelen met kinderen uit hun buurt. Maar het is heel lastig om aansluiting te vinden. Dat heeft allerlei oorzaken, zoals gescheiden naar school gaan, laat thuis zijn van het speciaal onderwijs, en elkaar niet tegen komen op straat.

Wij gaan op zoek naar factoren en activiteiten die het voor kinderen zonder beperking uit de buurt aantrekkelijk kunnen maken om samen te spelen.

Dit doen wij door eerst goed onderzoek te doen naar de persoonlijke behoeftes van de kinderen met een beperking die meedoen, en de struikelblokken die zij ervaren om samen te kunnen spelen in de buurt. Dat gebeurt in een gesprek met ouders en kinderen. Op basis van de uitkomsten ontwerpen wij samenspeel-activiteiten in verschillende settings die ook voor kinderen zonder een beperking aantrekkelijk zijn. Deze activiteiten vinden in de zomer van 2023 plaats in Leiden.

We zijn hard op zoek naar kinderen met een beperking uit Leiden en omgeving die mee willen doen.

Meld je aan via  spelendwijs@gesineke.nl 


Het project 'Nieuwe Vriendjes' wordt mogelijk gemaakt door Stichting Het Gehandicapte KInd  , https://www.gehandicaptekind.nl/ .


Kinderopera Settela

Voor en door kinderen

'Settela' is een muziektheaterproject voor en door kinderen, waarin kinderen niet alleen leren door te luisteren en te kijken, maar ook door mee te doen. Professionele musici komen op school om de voorstelling samen voor te bereiden en samen uit te voeren.

Settela

'Settela' is een verhaal over een onschuldig Sinti meisje, dat   is omdat ze niet mocht zijn wie ze was. Een verhaal over de muziek zelf, en over vergeten, onuitgesproken namen. Tijdens de voorstelling brengen kinderen Settela tot leven, in hun kinderlijke nieuwsgierigheid en hun kinderspel.

Missie

De makers willen een sobere, integere voorstelling maken van en voor kinderen zoals ze zijn: nieuwsgierig, spelend en onbevangen, met of zonder muzikaal talent. Een voorstelling die niet zonder kinderen kan, en gespeeld wordt in hun eigen leefomgeving van school, muziekschool of BSO. Door kinderen te leren waartoe mensen instaat zijn als zij anderen uitsluiten, willen de makers kinderen stimuleren om over het onderwerp na te denken en een keuze te maken. Een keuze om het zelf anders te doen. Een keuze voor het leven.

De makers

Het realiseren van een kinderopera of muzikale vertelling over het meisje Settela is een lang gekoesterde wens van initiatiefnemer en vioolleraar José Christ. Door zijn gratis lessen voor kinderen in achterstandsposities, zoals kinderen van asielzoekers, is hij de noodzaak in gaan zien om het in onze maatschappij op te nemen voor kinderen die uitgesloten dreigen te worden vanwege hun identiteit. Zijn motto is de oude Joodse wijsheid: 'Wie een kind redt, redt de wereld.

Librettist Gesineke Veerman, is ervan overtuigd dat het op een aansprekende manier vertellen van het waar gebeurde verhaal van gewone kinderen uit de Holocaust kinderen van nu gevoelig kan maken voor het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en dat van anderen

Being a composer-performer, Verena Barie is searching for interactive audience performances. "Telling stories through music", she believes, is best suited to involve performers and audience alike in an opera with social educative character. Being german, she believes in the importance of telling stories like Settela´s, as the fate of the Holocaust victims shall not be forgotten and serve as a warning to not repeat the cruelties of the past. Creating a musical story by children performed for children seems the perfect way to bring the at first sight scary message to a place of understanding and empathy for today´s society.

Frieda Gustavs, componiste en zangeres, ziet dit project als een grote kans om een ondenkbaar verhaal uit de geschiedenis op te nemen in de kunst van het heden. Gebeurtenissen uit het verleden zijn aanleiding voor het samenbrengen van kinderen, om een eeuw later zorgeloos te acteren en te zingen. Het is ons vreugdevol verzet tegen de machteloosheid tegenover oorlogsgeweld - toen en nu....

Zanger/acteur: Harm Huson, Contrabas: Dion Nijland, live-electronics: Frieda Gustavs

m.m.v. Koorschool Utopa Leiden

Kinderopera  Settela is mogelijk gemaakt door Gemeente Leiden, Fonds 1818 en 145 particuliere donateurs


Eerdere projecten van Stichting Spelend Wijs:

2022  Opname hoorspel 'Settela', nog te beluisteren op  https://herdenkingleiden.nl/settela/

2022 'Wat is van waarde' speels project voor ouders en kinderen tijdens de Lock Downs (corona-crisis) waarin toegewerkt wordt naar het ingraven van een tijdcapsule in de eigen tuin of het verstoppen van een tijdcapsule op een plek in huis.

2021 'Samen spelen op de boerderij’ een pilotproject waarin kinderen werd gevraagd om een vriendje of vriendinnetje uit te nodigen dat nog nooit op de boerderij is geweest om samen eens op een boerderij te gaan spelen. Mogelijk gemaakt met een Polderpenning van Stichting Land van Wijk en Wouden.